Takie warzywa jak pomidory, sałata, ogórki, papryka słodka, szpinak, brokuły, jarmuż, cukinia, kartofle czy pieczarki łatwo ulegają zepsuciu poprzez dużą wrażliwość na patogeny. Aby zapobiegać procesowi degradacji i gnicia używa się podchlorynu sodu. Warzywa nietrwałe są poddawane obróbce zaraz po zbiorach lecz nie usuwa ona flory grzybiczej, która jest bezpośrednią przyczyną rozwoju grzybów i pleśni. Skutecznym sposobem, aby uniknąć degradacji plonów jest dezynfekcja warzyw już na etapie ich mycia przy pomocy podchlorynu sodu.

Dezynfekcja wody podchlorynem sodu

stabilizowany podchloryn soduZwiązek ten jest nieorganicznym związkiem chemicznym. Sól sodowa kwasu podchlorawego o wzorze chemicznym NaOCl. Posiada pH od 12 do 13 (czyli jest silnie alkaliczny) oraz charakterystyczny ostry zapach chloru.  Sam w sobie, jest bardzo niestabilny i dlatego głównie stosuje się go w roztworach wodnych. Używany do dezynfekcji stabilizowany podchloryn sodu należy obecnie do najczęściej stosowanych metod dezynfekcji wody, instalacji wody pitnej, instalacji wody grzewczej, urządzeń, butelek i przedmiotów. Ulega stopniowemu rozkładowi, co prowadzi do spadku stężenia aktywnego chloru. Rozkłada się pod wpływem: ogrzewania, kontaktu z kwasami, światła słonecznego, metali ciężkich takich jak: nikiel, chrom, mangan, żelazo. W wyniku rozkładu wydziela substancje utleniająco-toksyczne. Zalecana temperatura przechowywania nie powinna być wyższa niż 25 stopni. Stabilizowany podchloryn sodu ma właściwości silnie korozyjne, powoduje szybką korozję stali, w tym także stali nierdzewnej.

Podsumowując, stabilizowany podchloryn sodu jest substancją odkażającą, na przykład wodę w basenach, ponieważ wykazuje silne właściwości utleniające. Jest to jednocześnie bezpieczna i skuteczna metoda usuwania szkodliwych bakterii, drobnoustrojów, grzybów, wirusów oraz glonów.

About the author: Anna Konopa