Psychologia jest jedną z prężnie rozwijających się dziedzin nauki. Bez przerwy przeprowadzane są różnego rodzaju badania, analizy, ankiety, czy też przeglądy systematyczne, których celem jest poznanie natury ludzkiej, otrzymanie informacji o tym, co kieruje naszymi działaniami, a także możliwość stworzenia nowych metod terapeutycznych. W dziewiętnastym wieku Bert Hellinger przedstawił swoją teorię, która mówi, że źródłem wszystkich naszych problemów są nieprawidłowe, zaburzone lub zerwane relacje i więzi rodzinne.

O ustawieniach systemowych Berta Hellingera słów kilka

skuteczne ustawienia systemowe w warszawieWedług tej teorii przyczyna naszych problemów nie tkwi w niedawnej przeszłości, lecz jej źródło może znajdować się nawet w dzieciństwie. Okazuje się bowiem, że często przyczyną naszych problemów jest brak kontaktów z ojcem, odejście matki do innego partnera, czy też zaburzona relacja z wujkami. Choć nasza świadomość wypiera takie wydarzenia i spycha w najdalszy zakamarek naszego umysłu to jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jedynie odpowiednia terapia może pomóc faktycznie nam się z nimi uporać. Warto wiedzieć, że dobrym rozwiązaniem są skuteczne ustawienia systemowe w Warszawie, podczas których możemy poznać przyczynę naszych problemów oraz zastanawiać się nad ich rozwiązaniem. Ustawienia rodzinne to jedna z terapii grupowych. Już po pierwszych zajęciach możemy odczuć ogromną różnicę w postrzeganiu postępowania poszczególnych członków naszej rodziny, możemy znaleźć przyczynę problemów, a także rozpocząć rozwiązywanie ich, a tym samym powrót do normalnego funkcjonowania. Jeśli chodzi o sam przebieg terapii to początkowo osoba jej poddawana opisuje krótko swoje problemy, a następnie prowadzący terapię nadaje członkom grupy role poszczególnych członków rodziny danej osoby. Ustawiane są one w przestrzeni tak, aby odległości pomiędzy nimi odzwierciedlały relacje panujące pomiędzy kolejnymi członkami.

Prowadzący terapię specjalista zadaje pytania, na podstawie których możemy wyrażać nasze emocje, uczucia, pragnienia, obawy, a także możemy opisywać co myślimy na dany temat, jakie mamy plany, czy też co chcielibyśmy w związku z daną sytuacją zrobić. Niewątpliwie jest to doskonałe rozwiązanie, które pomaga nam w dotarciu do sedna naszych problemów, a także zapewnia nam możliwość całkowitego rozwiązania naszych problemów oraz odprężenia psychicznego.

About the author: Krzysztof Walenda