Skuteczne i szczelne ścianki zabezpieczające wykopy

Place budów pełne są zarówno ludzi wykonujących różnorodne prace jaki i nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. Urządzenia pracujące na budowach są gwarantem szybkiej, terminowej i sprawnej realizacji kontraktów budowlanych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy angażuje się również wiele osprzętu, który odgrywa bardzo ważną rolę. Przykładem zabezpieczeń placu budowy są ścianki wykonywane z grodzic.

Trwałe lub tymczasowe zabezpieczanie placów budów

grodziceW przypadku wykonywania prac budowlanych, inżynieryjnych lub naprawczych poniżej poziomu gruntu niezbędne jest zabezpieczenie wykopu przed obrywaniem lub obsuwaniem się jego mas. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonywanych robót oraz dla bezpieczeństwa pracowników wykop należy zabezpieczyć szalunkami. W szczególnych wypadkach niezbędne będą grodzice, którymi można zabezpieczyć cały plac budowy. Dzieje się tak w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Wykonane ze stali lub winylu grodzice to pojedyncze ścianki, które umiejscawia się w gruncie obok siebie aby tworzyły szczelną zaporę. Do posadowienia grodzic w gruncie służą wibromłoty zawieszone na dźwigu lub ramieniu koparki. Inną metodą pogrążania ich w gruncie jest wariant statyczny. Ściany budowane z grodzic wykorzystywane są tymczasowo w przypadku konieczności zabezpieczenia prac przy głęboko posadowionych fundamentach budynków, przy budowie filarów mostu lub podczas budowy tuneli. Czasowo grodzice wykorzystuje się w razie wspomnianej możliwości zalania placu budowy. Po zakończonych pracy grodzice są usuwane i wykorzystywane ponownie. Trwałe pogrążenie grodzic w gruncie ma miejsce w przypadkach budowy falochronów, wałów przeciwpowodziowych, ścian oporowych, przyczółków mostowych. Bardzo często grodzice są pozostawiane w gruncie tworząc element konstrukcyjny budynku lub tunelu. Coraz częściej w miejscach styczności z wodą stosuje się grodzice winylowe, które nie ulegają korozji nawet w kontakcie ze słoną wodą morską. 

Zastosowanie grodzic to najlepsza i bardzo ekonomiczna metoda na bardzo mocne zabezpieczanie placów budów. Bardzo istotny jest profil grodzic umożliwiający postawienia bardzo szczelnej i bariery. O wytrzymałości ścianek grodzic świadczy fakt wykorzystywania ich jako elementów konstrukcyjnych obiektów. Więcej na ich temat dowiemy się ze stron internetowych producentów i sprzedawców.